Visa karta Värderingar - M2 Gruppen

Värderingar

Ärlighet

 

 • Vi agerar professionellt och trovärdigt när vi samverkar med andra
 • Vi är affärsmässiga, står för vårt ord och lever upp till våra överenskommelser
 • Vi följer våra policys gällande uthyrning, inköp och upphandling
 • Vi utnyttjar aldrig vår ställning för att skaffa oss personliga förmåner

Samarbete

 

 • Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål
 • Vi strävar efter långsiktiga och hållbara affärsrelationer
 • Vi bidrar till en arbetsmiljö där alla inkluderas, har möjlighet att delta, påverka och utvecklas
 • Vi behandlar alla i vår omgivning rättvist, jämställt och med respekt

Ansvarsfullt

 

 • Vi verkar för en hållbar utveckling och gör medvetna val för att minimera vår klimatpåverkan
 • Vi arbetar förebyggande för att undvika olyckor och arbetsskador
 • Vi främjar hälsa och välbefinnande och verkar för en trygg, sund och säker arbetsmiljö
 • Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter, söker information och ber om hjälp när det behövs
Mina sidor