Nordsjö blir ny hyresgäst hos M2 Gruppen

Ett sjuårigt avtal är tecknat med Nordsjö Butiker AB på 862 kvm i Älvsjö.
Lokalen kommer att användas som butiksyta för försäljning av tapeter, färg och golv.

M2 Gruppen tecknar 18-årigt hyresavtal

I fastigheten Reykjanes 1 i centrala Kista har M2 Gruppen tecknat ett 18-årigt hyresavtal med Internationella Engelska Skolan i Sverige AB. Avtalet omfattar en yta på ca 8 460 kvm.

M2 Gruppen tecknar nytt hyresavtal i Kista

I fastigheten Reykjanes 1 i centrala Kista har M2 Gruppen tecknat ett nytt hyresavtal med kontorshotellet Asymetrica, ytan omfattar ca 3 600 kvm. Asymetrica är sedan år 2008 hyresgäst i fastigheten som med det nya hyresavtalet även ökar den förhyrda ytan.

M2 Gruppen hyr ut 2 400 kvm i Gävle

M2 Gruppen hyr ut totalt 2 400 kvm till två nya hyresgäster i Gävle. I fastigheten Norr 13:4 på Norra Skeppargatan 8 i Gävle, har ett 6-årigt avtal tecknats med Tyréns AB om cirka 1 300 kvm kontorsyta.