Visa karta M2 Gruppen avyttrar bostadsfastigheter i Vårberg - M2 Gruppen

M2 Gruppen avyttrar bostadsfastigheter i Vårberg

30 juni 2023

M2 Gruppen avyttrar samtliga sina fastigheter i Vårberg, till ett nystartat gemensamägt fastighetsbolag tillsammans med Svanen Fastigheter. Affären innebär att Svanen Fastigheter, genom en nyemission, går in som majoritetsägare i det gemensamägda bolaget den 29 september 2023. Syftet är sedan att arbeta fokuserat för att utveckla fastighetsbeståndet i Vårberg.   

”Det känns väldigt roligt att M2 och Svanen Fastigheter hittat varandra och jag tror vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Att överlämna förvaltningen av Vårberg till det drivna gänget på Svanen Fastigheter, samtidigt som M2 fortsatt innehar en ägarandel och bidrar med sin kunskap, känns helt rätt.”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

”Vi på Svanen Fastigheter är tacksamma för förtroendet och möjligheten att tillsammans med M2 Gruppen förvalta fastighetsportföljen om ca 300 lägenheter i Vårberg. Vi ser fram emot att få möjligheten att utveckla området och erbjuda trivsamma hem till våra nya hyresgäster”, säger Omid Noghabai, grundare Svanen Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

 

Mina sidor