Visa karta Projekt Nordic Nest, Kalmar - M2 Gruppen

Projekt Nordic Nest, Kalmar

Projekt Nordic Nest, Kalmar

M2 Gruppen tecknade 2019 ett 10-årigt hyresavtal med e-handelsföretaget Nordic Nest. I samband med detta förvärvade M2 Gruppen mark, del av Smedby 1:3, och investerade motsvarande cirka 84 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer.
Nordic Nest är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten Kalmar Sigillet 1.

I januari 2021 började M2 Gruppen en om- och tillbyggnation av ytterligare lager- och kontor till verksamheten som färdigställdes i september 2021.
Projektet ökade den uthyrbara ytan i fastigheten med cirka 12 000 kvm till totalt cirka 20 000 kvm.

Den 9 februari 2022 togs det första spadtaget inför ytterligare utbyggnad av Nordic Nests anläggning i Kalmar.
Etapp tre förväntas stå klar under 2022 och ökar fastighetens yta med cirka 14 000 kvm till totalt cirka 35 000 kvm.
Vid färdigställandet kommer Nordic Nest att vara Kalmars största arbetsgivare.

Mina sidor