Visa karta M2 Gruppen avyttrar fastighet i Kista - M2 Gruppen

M2 Gruppen avyttrar fastighet i Kista

2023-06-22

M2 Gruppen avyttrar fastigheten Färöarna 1 i Kista. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheten uppgick till 315 mkr, vilket är något över bokfört värde.

Köparen är Fortifikationsverket och fastigheten frånträds den 30 juni 2023. 

”Diskussionerna kring en försäljning av fastigheten har pågått en längre tid och vi är glada att få överlämna fastigheten Färöarna 1 till en ny ägare, som fortsatt kommer utveckla fastigheten vilket bidrar positivt till Kistas utveckling”, säger Jakob Mörndal, VD på M2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

 

Mina sidor