M2 Gruppen har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Härolden 5 i centrala Jönköping

Köpet sker genom bolagsförvärv och säljare är Brandtornet AB.

Total uthyrningsbar area uppgår till drygt 8 000 kvm med en mix av hotell, bostäder och lokaler. Tillträde sker den 31 mars.

“Förvärvet passar M2 Gruppen väl och ger ett bra komplement till vårt befintliga bestånd på orten”, säger M2 Gruppens VD Mia Arnhult.

Affären förmedlades av Nordier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Rossler, 010-706 00 14,
kenth.rossler@m2gruppen.se

Andreas von Hedenberg, 010-706 01 06,
andreas.vonhedenberg@m2gruppen.se