Visa karta M2 Gruppen avyttrar fastigheter i Växjö - M2 Gruppen

M2 Gruppen avyttrar fastigheter i Växjö

4 juli 2024

M2 Gruppen avyttrar fastigheter i Växjö

M2 Gruppen avyttrar fastigheterna Djäknen 4, Oxdragaren 1, Vasaborgen 1 och Vinaman 6 i Växjö. Fastigheterna utgörs av 7 019 kvm kommersiell yta och 16 930 kvm bostadsyta. Köparen är Famera Fastigheter AB och fastigheterna frånträds den 2 september 2024.

M2 Gruppen har även tecknat avtal med Växjö kommun gällande avyttring av fastigheten Städet 1 i Växjö. Ärendet tas upp för godkännande i kommunfullmäktige den 22 oktober och frånträde är planerat till november 2024.

Mina sidor