Visa karta M2 Gruppen avyttrar direktägda fastigheter och lämnar Jönköping - M2 Gruppen

M2 Gruppen avyttrar direktägda fastigheter och lämnar Jönköping

15 april 2024

M2 Gruppen avyttrar direktägda fastigheter och lämnar Jönköping

M2 Gruppen avyttrar samtliga fastigheter i Jönköping. Totalt omfattas 21 fastigheter, bestående av 28 000 kvm bostadsyta samt 34 000 kvm kommersiella ytor. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna uppgår till ca 1,1 mdkr.

Köparen är Muro Invest och fastigheterna frånträds den 29 april 2024.

Mina sidor