Visa karta Andrahandsuthyrning - M2 Gruppen

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan lägenheten hyras ut i andra hand.
Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är exempelvis:
– Arbete på annan ort
– Studier på annan ort
– Pröva på samboförhållande

För att hyra ut i andra hand krävs ett skriftligt godkännande från hyresvärden. Om andrahandsuthyrning sker utan godkännande har hyresvärden rätt att säga upp hyreskontraktet.
Hyresgästen upprättar själv ett andrahandskontrakt med andrahandshyresgästen. Andrahandsansökan kompletteras med en kopia på detta andrahandskontrakt.
Blanketten för ansökan finns att spara ner på Mina sidor.

Observera att andrahandshyresgästen inte kan ta över huvudkontraktet.

Mina sidor