M2 Gruppen avyttrar sex fastigheter i Karlskrona

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Dahlberg 3 och 4, Monsunen 1, Stora Vörta 1:62 och 1:63 samt Mo 1:95 i Karlskrona.

Välkommen till vår nya hemsida

Välkommen till vår nya hemsida med bland annat nya, förbättrade funktioner på Mina sidor!

M2 Gruppen tecknar 10-årigt hyresavtal med Jönköping University

M2 Gruppen tecknar ett 10-årigt hyresavtal med Jönköping University. Hyresavtalet omfattar ca 1 200 kvm studentbostäder i fastigheten Björklövet 5…

M2 Gruppen tecknar 10-årigt hyresavtal med Lidl

M2 Gruppen tecknar ett 10-årigt hyresavtal med Lidl. Hyresavtalet omfattar ca 2 000 kvm butikslokal i fastigheten Städet 1 i…

Läs mer