M2 Gruppen har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med förrådshotellet Servistore AB som omfattar 650 kvm i fastigheten Björklövet 5 i centrala Jönköping

Servistore AB startades i oktober 2006 i Linköping och erbjuder förvaring med hög flexibilitet och tillgänglighet som riktar sig till både privatpersoner och företag. Servistore finns idag representerade på tre orter med totalt sju anläggningar. I början av 2017 tar de nu nästa steg i Jönköping och etablerar sig i stadskärnan.

För mer information, vänligen kontakta:
Kenth Rossler, Fastighetschef
Tel: 010-706 00 00
E-post: kenth.rossler@m2gruppen.se