M2 Gruppen tecknar ett 10-årigt hyresavtal med Lidl

Hyresavtalet omfattar ca 2 000 kvm butikslokal i fastigheten Städet 1 i Teleborgs Centrum i Växjö.

Under sommaren och hösten skall lokalen, både exteriört och interiört, byggas om och uppdateras. Öppning av butiken beräknas till december i år.

“M2 Gruppen välkomnar Lidl till Teleborg Centrum i Växjö. I och med uthyrning kommer lokalen få en ansiktslyftning och tillsammans med Lidl som ankarhyresgäst stärker det Teleborg Centrum. Vi ser fram emot det kommande samarbetet” säger Mia Arnhult, VD på M2 Gruppen.

För mer information, vänligen kontakta:
Kenth Rossler, Fastighetschef
Tel: 010-706 00 00
E-post: kenth.rossler@m2gruppen.se