M2 Gruppen tecknar ett 10-årigt hyresavtal med Jönköping University

Hyresavtalet omfattar ca 1 200 kvm studentbostäder i fastigheten Björklövet 5 i centrala Jönköping.

Den förhyrda ytan skall byggas om från kontor till studentbostäder. Ombyggnationen sätts igång inom kort och inflyttning beräknas till sommaren.

”Det är glädjande för oss på M2 Gruppen att välkomna Jönköping University till nybyggda studentbostäder i bra läge i Jönköping. Vårt samarbete förstärks ytterligare i och med denna uthyrning. Vi ser fram emot att tillsammans med Högskolan förbättra möjligheten för studenter att hitta boende i Jönköping.” säger Mia Arnhult, VD på M2 Gruppen.

För mer information, vänligen kontakta:
Kenth Rossler, Fastighetschef
Tel: 010-706 00 00
E-post: kenth.rossler@m2gruppen.se