M2 Gruppen har tecknat två nya hyresavtal i Gävle

655 kvm avseende kontor för Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle i nyförvärvade fastigheten Norr 35:4 på Kyrkogatan, med inflyttning i juni 2016.
Samt 450 kvm kontor för Proffice AB i fastigheten Norr 13:4, “Winnhuset”, med inflyttning i maj 2016. Avtalen löper om 10 respektive 5 år.

“Det är mycket glädjande att kunna välkomna Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle och Proffice AB som våra nya hyresgäster. Efter att den 1 februari ha tillträff fem centralt belägna fastigheter har vi stärkt vår position i Gävle. Vår totala uthyrningsbara yta uppgår därmed till 40 415 kvm. Vi kommer nu kunna erbjuda våra befintliga och nya hyresgäster ett närmare och bättre samarbete framöver”, säger Mia Arnhult, VD på M2 Gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Rossler, fastighetschef
Tel: 010-706 00 00
E-post: kenth.rossler@m2gruppen.se