M2 Gruppen förvärvar drygt 22 000 kvm i Stockholm

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, förvärvar tomträtten Färöarna 1 i Kista. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 235 Mkr.
Byggnaden omfattar drygt 22 000 kvm uthyrningsbar yta, huvudsakligen kontor, och ett garage med 511 platser. Fastigheten är idag till största delen vakant.

– Fastigheten ligger i ett centralt läge i Kista med direkt närhet till goda kommunikationsmöjligheter med bussar och spårbunden trafik och gränsar till en sedan tidigare av M2 Gruppen ägd fastighet. Tillsammans kommer denna utvecklingsenhet utgöra drygt 50 000 kvm samt inneha 1070 garageplatser. Fastigheten är en projektfastighet och vi ser olika intressanta utvecklingsmöjligheter med fastigheten framöver, säger Mia Arnhult, M2 Asset Management AB.

Tillträdet sker den 7 juli 2017.

För mer information:
Mia Arnhult, vd M2 Asset Management AB
Tel: 010-706 01 12
E-post: mia.arnhult@m2gruppen.se