M2 Gruppen avyttrar sex fastigheter i Karlskrona

M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheterna Dahlberg 3 och 4, Monsunen 1, Stora Vörta 1:62 och 1:63 samt Mo 1:95 i Karlskrona.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 8 000 kvm, varav 83% utgörs av bostäder.

I och med avyttringen lämnar M2 Gruppen Karlskrona.

Tillträdet har skett.

För mer information:
Mia Arnhult, vd M2 Asset Management AB
Tel: 010-706 01 12
E-post: mia.arnhult@m2gruppen.se

Om M2 Gruppen
M2 Gruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige. M2 Gruppen har idag ett fastighetsbestånd om ca 400 000 kvm som huvudsakligen består av bostäder, handels- och kontorsfastigheter. Bolagets ambition är att förvalta sina fastigheter både väl och effektivt till maximal kundnytta. Se vidare www.m2gruppen.se